Cyber en IT Security Tests

Op deze pagina geven we meer informatie over onze diensten op het gebied van cyber en IT security tests. Met deze diensten kunnen voor wij voor u onderzoeken doen op het gebied van kwetsbaarheden, ransomware (gijzelsoftware), online veiligheid, phishing, online inlichtingen, en inbraken.

Scans, Pen-tests & Phishing-tests

Wij doen onderzoeken en testen op het gebied van het binnendringen van websites en computersystemen. Ook kunnen we de phishing-weerbaarheid van medewerkers onderzoeken. En uiteraard kunnen we uw organisatie onderzoeken op het gebied van weerbaarheid tegen ransomware (gijzelsoftware). Vervolgens weet u daarna welke kwetsbaarheden er zijn, en of de beveiligingsmaatregelen effectief werken.

Hoe weerbaar bent u tegen ransomware?

OSINT, Social Engineering, Red-teaming

Door middel van het Internet, Social Media, telefoon, Instant Messaging en uiteraard de mens zelf kan er allerlei informatie verzameld worden. Denk hierbij aan persoonlijke gegevens, maar ook financiële, en andere gevoelige gegevens. Deze gegevens kunnen zelfs tot een fysieke inbraak in uw organisatie leiden! Wij kunnen voor u onderzoeken wat er mogelijk is gelekt, op welke plek dat is gebeurd, en wat u hier tegen kunt laten doen.

Hoeveel gegevens lekt u onbewust?

Scans, Pen-testen & Phishing-testen

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten op het gebied van kwetsbaarheden-scans, penetratie-testen en phishing-testen. Op het gebied van het onderzoeken van de veiligheid van uw ICT en medewerkers bent u immers bij ons aan het goede adres.

U

Kwetsbaarheden-scan

Heeft u een website, email-omgeving, clouddienst of infrastructuur dat u gescand of getoetst wilt hebben op het gebied van beveiliging? Wij kunnen voor u een kwetsbaarheden-scan en -assessment uitvoeren waarbij wij gaan onderzoeken of de ingrediënten voor het recept van een hack, ransomware of datalek ook aanwezig zijn. Op basis van de bevindingen helpen wij u ook op weg om de gevonden problemen op te (laten) lossen.

Vraag vandaag nog aan ons om een laagdrempelige test uit te voeren om de algehele beveiliging van uw omgeving te onderzoeken.

T

Pen-test

Wilt u graag weten of een op specifieke beveiligingsmaatregel, website, of infrastructuur in te breken is? Om deze vraag te beantwoorden kunnen wij een pen-test uitvoeren. Een kwetsbaarheden-scan is vooral geautomatiseerd, maar bij een pen-test gaan we zelf ook nog echt met de hand aan de slag. Aan de hand van verschillende hacker technieken gebaseerd op OWASP zullen we onderzoeken of er ingebroken zou kunnen worden.

Een pen-test gaat verder waar een kwetsbaarheden-scan stopt. Aan de hand van hacker-technieken testen wij de weerbaarheid.

Phishing-test

Medewerkers helpen weerbaar te worden tegen phishing-aanvallen is van cruciaal belang. Meer dan 90% van alle datalekken, ransomware aanvallen en digitale inbraken start met een phishing-email. Wij helpen uw organisatie weerbaar te maken met behulp van een phishing-test. Op basis hiervan kunt u bepalen welke medewerkers of teams extra ondersteuning nodig hebben. Wij kunnen uiteraard ook helpen met een phishing-training.

Phishing-testen helpt uw medewerker weerbaar te worden tegen emails die uw organisatie kunnen schaden.

Wilt u meer weten over onze diensten? Neem dan telefonisch contact met ons op. Of stuur ons gewoon een email en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

OSINT, Social Engineering & Red-teaming

Het vinden van informatie via het internet, social media en de mens zelf is iets waar wij ervaren en in getraind zijn. Want onbewust lekken we meer dan we denken en willen. En dat kan zelfs tot een inbraak in uw pand leiden! Wij kunnen dat dus voor u uitzoeken. Hieronder leest u daarover meer.

Open Source Intelligence

Open Source Intelligence (OSINT), en Social Media Intelligence (SOCMINT) zijn onderzoeksmethoden voor het verzamelen van informatie uit openbare bronnen. Denk hierbij aan het Internet, Social Media, de bibliotheek en andere vormen van publiek beschikbare informatie. Dit kan gaan om een “due diligence” onderzoek tot en met het achterhalen van fraudeurs op uw webwinkel.

Wilt u een gedegen onderzoek en meer te weten willen komen over wat er online te vinden is? Dan horen wij u graag verder.

Social Engineering

Social Engineering is de praktijk, of eigenlijk kunst, van het ontfutselen van informatie van mensen. Een Social Engineering test kan erg nuttig zijn om te toetsen of uw awareness campagnes daadwerkelijk werken. Geeft uw afdeling HR zomaar BSN-nummers telefonisch door? Of vertelt uw ICT’er of er ook mankementen aanwezig zijn? Wij zoeken het voor u uit!

Wij kunnen deze vaak onbewuste wijze van lekken van gegevens onderzoeken en dat helpt u weer meer kracht te geven aan awareness trainingen.

Red-teaming

We kunnen ook Red-teaming tests uitvoeren. In het kort houdt dit in dat wij de beveiligingsmaatregelen gaan testen van uw organisatie. Dit kan de bewaker bij de ingang zijn, tot en met toegangspoorten bij de datacenter. Met behulp van OSINT en Social Engineering gaan wij kijken hoever wij binnen in uw organisatie kunnen komen. Tenslotte helpen wij u bij het vinden van oplossingen voor de kwetsbare plekken.

Red-teaming is de challenge voor uw set aan beveiligingsmaatregelen van zowel de mens, proces als technologie!

Wilt u meer weten over onze diensten? Neem dan telefonisch contact met ons op. Of stuur ons gewoon een email en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

• • •