Privacy verklaring

Datum laatste aanpassing: 03/06/2020

Privacy verklaring

MITE3 Cybersecurity gevestigd en kantoorhoudende te Emmen (7824 LB) aan de Holtackers 14, hierna te noemen “MITE3 Cybersecurity” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. MITE3 Cybersecurity verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaromtrent stelt.

In deze Privacy Verklaring informeert MITE3 u over de manier waarop MITE3 Cybersecurity uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door MITE3 worden aangeboden op www.mite3.nl, hierna te noemen “onze website”.

MITE3 Cybersecurity, MITE3 en MITE3 Security zijn geregistreerde handelsnamen van Digicy.Cloud B.V. te Emmen, Kamer van Koophandel 71698892.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Doel

MITE3 Cybersecurity verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van onze website, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. MITE3 Cybersecurity gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door MITE3 Cybersecurity.

2. Leveren van diensten

Voor het leveren van diensten aan u heeft MITE3 Cybersecurity uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, en uw betaalgegevens nodig. Daarmee kunnen wij de dienst leveren en u op de hoogte houden van de levering ervan. MITE3 Cybersecurity verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor de levering, bijvoorbeeld aan software- en cloud-leveranciers.

3. Klantenservice

U kunt bellen, chatten en e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.2 en/of 1.3 en maken we aantekeningen die we bewaren. MITE3 Cybersecurity registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt MITE3 Cybersecurity gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

4. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. MITE3 Cybersecurity heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt MITE3 Cybersecurity samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.2 en/of 1.3. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van MITE3 Cybersecurity meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

5. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of MITE3 Cybersecurity over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt MITE3 Cybersecurity bij wie welke review schrijft.

6. Klant- en marktonderzoek

MITE3 Cybersecurity kan uw gegevens als vermeld onder 1.2 en/of 1.3 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dit onderzoek voor MITE3 Cybersecurity uitvoeren, geeft MITE3 Cybersecurity uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

7. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

MITE3 Cybersecurity gebruikt uw (geanonimiseerde) computer en webbrowser gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. MITE3 Cybersecurity kan uw gegevens als vermeld onder 1.2 en/of 1.3 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

8. Achteraf betalen

Als u diensten afneemt en niet meteen betaalt, kan MITE3 Cybersecurity uw kredietwaardigheid toetsen. MITE3 Cybersecurity kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan MITE3 Cybersecurity uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

9. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt MITE3 Cybersecurity deze gegevens net zoals die van andere klanten van MITE3 Cybersecurity.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 1. MITE3 Cybersecurity geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  1. De doorgifte geschiedt aan een door MITE3 Cybersecurity voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden MITE3 Cybersecurity een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  2. MITE3 Cybersecurity op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 1. MITE3 Cybersecurity maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die MITE3 Cybersecurity ontvangt.
 2. De veiligheidsmaatregelen staan toegelicht in onze Veiligheidsverklaring.
 3. De geografische opslaglocaties van onze kern leveranciers staan toegelicht op onze Transparantie pagina.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u mogelijk geen gebruik meer maken van de website of de geleverde diensten, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking ervan.

Artikel 5 Cookies

 1. Het is mogelijk dat MITE3 Cybersecurity tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op onze website werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.
 2. Meer informatie over cookies kan gevonden worden in onze Cookie verklaring.

Artikel 6 Aansprakelijkheid MITE3 Cybersecurity

 1. MITE3 Cybersecurity heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die MITE3 Cybersecurity verwerkt ten behoeve van onze website. MITE3 Cybersecurity accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. MITE3 Cybersecurity bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan onze website, tenzij MITE3 Cybersecurity op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 1. MITE3 Cybersecurity behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via onze website bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en onze website in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 03-06-2020.